Vereenvoudigde procedure voor economische werkloosheid van bedienden verlengd tot 31 december 2021

Sinds 1 september kunnen enkel bedrijven en sectoren die in het bijzonder hard door de Corona-crisis zijn getroffen, beroep doen op de « Corona »-werkloosheid. Andere bedrijven die hun toevlucht wilden nemen tot economische werkloosheid voor hun bedienden, moesten dus ofwel een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten ofwel een ondernemingsplan indienen, indien de sector nog geen specifieke collectieve overeenkomst van die strekking had gesloten.

Om bedrijven te helpen die behoren tot sectoren die niet hebben voorzien in een tijdelijke werkloosheidsregeling voor bedienden, heeft de Nationale Arbeidsraad onlangs CAO nr. 148 goedgekeurd. Hierdoor kunnen deze bedrijven vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021 op vereenvoudigde wijze gebruik kunnen maken van deze regeling.

Concreet betekent dit dat bedrijven die aan de voorwaarden voldoen (10% omzet- of ordervermindering, 10% tijdelijke werkloosheid of erkenning door de Minister van Tewerkstelling) alleen een C106A-formulier moeten invullen en vervolgens het antwoord van de RVA moeten afwachten. Zodra dit is ontvangen, moet de procedure voor de kennisgeving aan de betrokken werknemers worden gevolgd. Het is dus niet meer nodig dat deze bedrijven een CAO afsluiten of een ondernemingsplan indienen.

Tot slot merken we op dat CAO nr. 148 voorziet in de betaling van een door de werkgever te betalen toeslag van € 5,63 per dag werkloosheid.