NAR to the rescue, deel 3: Harmonisering aanvullende pensioenen arbeiders-bedienden op sectoraal niveau

In twee eerdere blogposts zijn we reeds dieper ingegaan op de aanbevelingen van de Nationale Arbeidsraad inzake de harmonisering tussen arbeiders en bedienden m.b.t. de aanvullende pensioenen op ondernemingsniveau en inzake de inhoud van de geharmoniseerde pensioenstelsels. In deze laatste blogpost bespreken we de aanbevelingen die de NAR in haar advies[1] van 17 december 2019 doet aan de sectoren.

Vooreerst benadrukt de NAR de prioritaire rol die de sectoren spelen in het harmoniseringsproces. De Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) bepaalt dat alle verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen moeten worden weggewerkt tegen 1 januari 2025. Maar om dit te verwezenlijken, moeten de sectoren ingevolge de WAP al tegen 1 januari 2023 cao’s hebben neergelegd die de verschillen tegen 2025 wegwerken.

Verschillende sectoren kampen met het probleem van asymmetrie tussen de paritaire comités voor arbeiders en bedienden. Door de nieuwe aanbevelingen van de NAR samen te lezen met het vergelijkend overzicht, per paritair comité, van het/de overeenkomstig(e) paritair(e) (sub)comité(s)[2], hebben de sectoren een praktische tool in handen om vooruitgang te boeken in hun harmoniseringsproces.

Concreet stelt de NAR drie, niet-limitatieve manieren voor waarop de sectoren de cao’s, die ze in het kader van het harmoniseringsproces moeten afsluiten, vorm kunnen geven. De cao’s kunnen voorzien in:

  • harmonisering op het niveau van het sectorpensioenplan;
  • een mogelijkheid tot opting-out voor werkgevers met een evenwaardig, geharmoniseerd ondernemingspensioenstelsel;
  • een toepassingsgebied dat rekening houdt met werkgevers met een evenwaardig, geharmoniseerd ondernemingspensioenstelsel;
  • een kader dat de grenzen bepaalt die de werkgevers op z’n minst moeten toepassen in het kader van een ondernemingsplan.

Indien u nog aanvullende informatie wenst, kan u contact opnemen met elise.laeremans@younity.be of cedric.bruyninckx@younity.be.


[1] Advies nr. 2.155 van de NAR van 17 december 2019, http://www.cnt.be/ADVIES/advies-2155.pdf.

[2] Rapport nr. 110 van de NAR van 26 juni 2018, http://www.cnt.be/RAPPORT/rapport-110-NL.pdf.