Mobiliteitsbudget : de wet is eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Het is zover, de wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget is eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ter herinnering, het mobiliteitsbudget is een bedrag dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever ter compensatie van het feit dat hij afziet van de bedrijfswagen waarover hij beschikte of waarop hij aanspraak kan maken.

Met dit mobiliteitsbudget kan de werknemer de terbeschikkingstelling van een milieuvriendelijke bedrijfswagen financieren. Met het saldo van het budget kan hij een duurzaam vervoermiddel kiezen en/of een uitbetaling in geld.

De wet betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget wordt op 1 maart 2019 van kracht.