Dien voortaan uw bonusplannen in per internet

Sinds 25 maart stelt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een platform ter beschikking van de werkgevers om toetredingsaktes in te dienen met betrekking tot niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (kortweg bonusplannen).

Het platform is enkel toegankelijk voor ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging. In dit geval moet het bonusplan inderdaad worden ingediend via collectieve arbeidsovereenkomst, die dient te worden neergelegd in de Griffie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid.

Dankzij dit platform hebben ondernemingen rechtstreeks toegang tot het elektronisch neergelegde dossier en kunnen ze de evolutie ervan zien. Ondernemingen worden tevens via e-mail verwittigd eens er een communicatie beschikbaar is.

Een ander voordeel van dit platform is het feit dat mandatarissen, zoals bijvoorbeeld advocatenkantoren, namens ondernemingen bonusplannen kunnen opstellen. Eens de aanplakkingsperiode is afgelopen, moet de onderneming via zijn wettelijke vertegenwoordiger het plan enkel nog elektronisch ondertekenen.