Seminarie Beci : Sociale verkiezingen 2020: een ondernemende, organisatorische, juridische en vakbondsaanpak

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in mei 2020. Ze zullen de sociale organen van het bedrijf installeren of vernieuwen.

De verkiezingsprocedure gaat dus in december 2019 van start. Dankzij deze procedure zullen de ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk vanaf juni 2020 kunnen functioneren. De telling van de werknemers is namelijk op 1 oktober 2018 van start gegaan.

De inzet van de sociale verkiezingen is cruciaal voor de sociale partners binnen de sectoren, maar ook en vooral op bedrijfsniveau, want daar zal alles het eerst gebeuren.

Het bedrijf zal drie begrippen moeten verduidelijken die essentieel zijn voor het initiëren van de procedure: de reikwijdte van het bedrijf (TBE), het directiepersoneel en het kaderpersoneel. Dit zijn allemaal concepten die de vakbondspartner kan aanvechten voor de arbeidsrechtbanken.

De personeelsdiensten moeten een bijzonder complex verkiezingsproces beheren tijdens een 150 dagen durende periode van besluitvorming, informatie en communicatie.

Ten slotte dienen de vakbonden kandidaten aan te werven binnen bedrijven, om een maximale invloed te verkrijgen binnen de sociale organen van het bedrijf.

Kom en leer van onze specialisten, maar ook van onze HR- en vakbondsgasten tijdens een middagtraining die op maandag 25 februari 2019 van 13 tot 17 uur bij Beci plaatsvindt.