WYNINCKX-BIJDRAGE IN DE DEFINITIEVE REGELING

Ter herinnering: de Wyninckx-bijdrage is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage die door de programmawet van 22 juni 2012 werd ingevoerd met betrekking tot de aanvullende pensioenen voor zowel werknemers als zelfstandigen. Initieel bedroeg deze bijdrage 1,5%, maar werd later verhoogd naar 3%.

In onze blogpost van 16 november 2018 hebben wij meegedeeld dat er een aantal wijzigingen op til waren voor wat betreft deze Wyninckx-bijdrage in het kader van aanvullende pensioenen zoals van toepassing in de definitieve regeling (tot 31.1.2018 was er een voorlopige regeling van toepassing).

Welnu, de besproken wijzigingen zijn wet geworden door de publicatie van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken (meer in het bijzonder de artikelen 64 tot en met 68) in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2019.
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2019.
Meer informatie hierover kan u terugvinden in voormelde post van 16 november 2018.