Het schenden van de interne regels voor het versturen van persoonlijke pakketjes kan een dringende reden uitmaken


In een recent arrest van het Franstalige Arbeidshof van Brussel beoordeelde het hof een zaak waarbij een werknemer om dringende reden werd ontslagen omdat deze vanop het werk – en zonder de werkgever hierover in te lichten – persoonlijke pakketjes had verstuurd op kosten van de werkgever.

De betrokken werknemer was actief in de interne verzendingsdienst van de werkgever van waaruit er dagelijks vele pakketten (internationaal) worden verstuurd en had hiervan gebruik gemaakt om enkele pakketten internationaal te versturen.

De werkgever aanvaarde dat werknemers vanop het werk persoonlijke pakketten verstuurden, maar vereiste dat de werknemers in dat geval intern een formulier invulden. Eens de werkgever de factuur met de versturingskost van het pakket ontving, werd die kost verrekend met het salaris van de werknemer. Doordat de werknemer intern een formulier moest invullen en laten nakijken en ondertekenen door een andere werknemer/verantwoordelijke, kon de werkgever gerust zijn dat de kosten voor het versturen van de persoonlijke pakketten zouden worden gerecupereerd.

De betrokken werknemer had echter geen interne formulieren ingevuld en had ook zelf alle documenten ondertekend voor de verzendingen, waardoor ook de andere werknemers niet op de hoogte waren van de persoonlijke pakketjen. Aangezien de pakketjes met de internationale post werden verstuurd, liepen de kosten van deze pakketjes op en stelde de werkgever bij de jaarafrekening vast dat de werknemer zo minstens 3 pakketten had verstuurd en al meer dan 400 EUR aan verzendingskosten op de werkgever had afgeschoven.

De werknemer stelde dat hij niet op de hoogte zou zijn geweest van deze interne procedures en dat er dus geen sprake was van een zware fout die een dringende reden uitmaakte. Bovendien stelde de werknemer dat hij niet wist dat de werknemers voor deze persoonlijke verzendingen moesten betalen.

Het Arbeidshof meende echter dat men van een werknemer die in de dienst ‘Verzendingen’ actief was redelijkerwijs kan verwachten dat deze op de hoogte is van de regels betreffende persoonlijke verzendingen. Bovendien kon de werkgever ook aantonen dat de betrokken werknemer het interne document – overeenkomstig het interne reglement – al had nagekeken en ondertekend voor het persoonlijk pakket van een andere werknemer. Het Arbeidshof besloot hieruit dat de werknemer dus wel degelijk weet had van de interne regels en deze ook doelbewust had overtreden om de kosten niet zelf te moeten dragen.

Het Arbeidshof voegde daaraan toe dat het, gezien de kost, ongeloofwaardig was om te beweren dat de werknemer dacht dat een werkgever deze kosten niet op hem/haar zou willen verhalen.

In tegenstelling tot de Arbeidsrechtbank in eerste aanleg, aanvaarde het Arbeidshof dus het ontslag om dringende reden en veroordeelde de werknemer tot de kosten van het geding.

Bron: C. Travail. 24 augustus 2018, 2016/AB/255, onuitg.