De Belgische wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens werd aangenomen!

De Kamer heeft het wetsontwerp betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, goedgekeurd. U vindt dit hier terug.

De wet zal nu ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd en zal één van de komende weken gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Wij houden u uiteraard op de hoogte over deze publicatie.