Terugbetaling van syndicale premies : aanpassing van het bedrag

syndicat

De RSZ-regelgeving stelt de terugbetaling aan de werknemers van de syndicale aansluiting vrij voor een bedrag dat bij ministerieel besluit werd vastgelegd.

 Dit bedrag – dat sinds 2008 niet meer is gewijzigd – bedraagt nu 145 € (voorheen 135 €).

Er dient te worden opgemerkt dat het ministerieel besluit dat dit bedrag aanpast, een terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2017, net als de aanpassing van de bedragen voor vrijgestelde geschenken.

Bron: Ministerieel besluit dd 25 juni 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag bepaald bij artikel 19, § 2, 7°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders