De loonkloof in België: ondanks bemoedigende cijfers, nog steeds een realiteit

Uit het ‘Rapport 2017 over de loonkloof’, opgesteld door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, blijkt dat de loonkloof in België – die wordt berekend op basis van de uurlonen – 7,6% bedraagt, tegenover 8% vorig jaar. Daardoor zit België ver onder het Europees gemiddelde van 16%.

 Het rapport vermeldt eveneens een reeks aanbevelingen om de loonkloof nog verder te verminderen.

  1. De deelname van vrouwen aan de arbeid verhogen
  2. Het deeltijds werken uit noodzaak terugdringen
  3. De loonkloofwet toepassen en functieclassificaties genderneutraal maken
  4. De toepassing van de loonkloofwet in ondernemingen doelmatiger maken
  5. Ruimere bevoegdheid voor de sociale inspectie inzake discriminatie in ondernemingen
  6. Het verder blijven verwerken van gegevens
  7. Het evenwicht tussen werk en gezin verbeteren voor zowel vrouwen als mannen
  8. De vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsorganen binnen bedrijven opdrijven
  9. Segregatie van bij de wortel aanpakken

 Bron: www.presscenter.be