De sociale verkiezingen zijn achter de rug: What’s next ?

De sociale verkiezingen zijn achter de rug: What’s next ?

Het kiesproces werd afgesloten op 22 mei. Behoudens gerechtelijk beroep, bestaat de volgende etappe in de eerste samenroeping van uw nieuwe ondernemingsraad en/of comité voor preventie en bescherming op het werk.

De eerste vergadering van het nieuwe orgaan moet worden gehouden binnen 45 dagen na de verkiezingsdag, dus uiterlijk tussen 23 juni en 6 juli 2016, behoudens beroep.

Verschillende vragen rijzen:

  • wie moet de nieuwe leden samenroepen en binnen welke termijn  ?
  • wat is de agenda op de samenroeping ?
  • quid de opstelling van een huishoudelijk reglement ?
  • enz.

Younity blijft te uwer beschikking om deze vragen te beantwoorden.