CAO nr.32 bis: eigendomsrecht moet niet noodzakelijk worden overgedragen

In zijn arrest van 14 april 2015 diende het Arbeidshof van Brussel zich uit te spreken over het toepassingsgebied van cao nr.32bis.

In deze zaak betwistte de nieuwe uitbater van een zaak zijn hoedanigheid als nieuwe werkgever omdat hij niet het handelsfonds had overgenomen maar enkel een handelshuurovereenkomst had afgesloten. Bijgevolg weigerde de nieuwe uitbater een werknemer van zijn voorganger in dienst te nemen.

Bij zijn beoordeling verwijst het Arbeidshof van Brussel naar de rechtspraak van het Hof Van Justitie in verband met Richtlijn 2001/23. Zo herhaalde het Hof dat, opdat het om een overgang van onderneming volgens de richtlijn en cao nr. 32bis zou gaan,:

  • het beslissend is dat de economische eenheid wordt bewaard. Bepalend hiervoor zal zijn of de exploitatie van die entiteit door de verkrijger wordt voortgezet met dezelfde of een analoge economische activiteit.
  • het geenszins vereist is dat alle activa worden overgenomen.
  • het evenmin noodzakelijk is dat de economische eenheid belangrijke materiële en immateriële activa omvat. De overdracht van materiële en/of immateriële activa is zelfs niet steeds noodzakelijk.
  • het niet noodzakelijk is dat een eigendomsrecht wordt overgedragen. Bijgevolg kan de huur van een onderneming met voortzetting van exploitatie in aanmerking komen.

Aangezien uit de feitelijke gegevens bleek dat de economische identiteit bewaard bleef, werd er een overgang van onderneming en dus een overgang van de arbeidsovereenkomst vastgesteld.

Het Hof oordeelde dat de (nieuwe) uitbater fungeerde als werkgever en besliste bijgevolg dat deze laatste gehouden was tot betaling van een opzeggingsvergoeding.

Bron: Arbeidshof Brussel 14 april 2015, AR 2014/AB/228