Verplicht telewerken en COVID-19: nieuwe controlemaatregelen

Na het laatste overlegcomité van 24 maart 2021 werd het ministerieel besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gepubliceerd.

Dit ministerieel besluit legt werkgevers een nieuwe verplichting op: voortaan moeten de volgende gegevens via een portaalsite die op de website van de RSZ beschikbaar wordt gesteld, meegedeeld worden:

  • Het totale aantal werknemers in de onderneming
  • Het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk.

Voor bedrijven met meerdere vestigingen moet deze aangifte per vestigingseenheid worden gedaan.

Bovendien moet er hierbij rekening worden gehouden met de cijfers van de eerste werkdag van de maand en moet de aanvraag uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand worden ingediend. De eerste deadline voor het indienen van deze verklaring is dus 6 april 2021.

De sociale inspectiediensten zullen deze gegevens kunnen gebruiken als referentiepunt voor de controle op de naleving van het telewerken in het bedrijf. Elke werknemer die een functie vervult die via telewerk kan worden uitgevoerd, maar die toch nog in het bedrijf aanwezig is, zal zijn aanwezigheid moeten verantwoorden.

De RSZ verduidelijkt dat ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn, geen dergelijke aangifte moeten doen.

Bron: Ministerieel besluit van 26 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. B.S, 26 maart 2021.