Verlenging geldigheid van maaltijd-, eco- en geschenkcheques

In een Koninklijk Besluit van 22 december 2020 besliste de regering dat maaltijd-, eco- en geschenkcheques die tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 vervallen, 6 maanden langer geldig blijven. Dit werd ingegeven door de tweede COVID-19-besmettingsgolf en de daaropvolgende sluiting van niet-essentiële winkels en horeca.

Dit is de facto een herhaling van een gelijkaardige beslissing die in mei 2020 reeds werd genomen naar aanleiding van de eerste COVID19-besmettingsgolf en waarbij ook beslist werd om de maaltijd-, eco- en geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 zouden vervallen, te verlengen met 6 maanden.

We merken wel op dat de geldigheidsduur van de consumptiecheques niet wordt verlengd.