Fiscale beloning bij volledige loopbaan: de fiscus verduidelijkt

De FOD Financiën publiceerde op 19 december 2019 een circulaire over de notie “effectief actief” en “volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving”. Waarom nu deze circulaire?

Sinds 1 januari 2019 kunnen personen “met een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving” en die “effectief actief” zijn gebleven, genieten van een voordelig belastingtarief van 10% op het aanvullend pensioenkapitaal dat aan hen wordt uitgekeerd, zelfs al hebben zij de wettelijke pensioenleeftijd van 65 (vanaf 2025: 66; vanaf 2030: 67) nog niet bereikt.[1]

De circulaire van de FOD Financiën verduidelijkt wat er moet worden verstaan onder de notie “met een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving”. In overleg met de Federale Pensioendienst wordt deze notie als volgt ingevuld: een loopbaan van minstens 45 jaar waarvan elk jaar de voorwaarde vervult om in aanmerking genomen te worden voor het vervroegd pensioen. Dit is het geval:

  • voor zelfstandigen, wanneer een jaar tenminste twee kwartalen omvat die recht kunnen openen op pensioen;
  • voor werknemers, wanneer de tewerkstelling gedurende een jaar overeenstemt met ten minste één derde van een voltijdse arbeidsregeling (1/3 van een voltijdse arbeidsregeling = 104 dagen, namelijk 52 weken x 6 (6-dagenstelsel) = 312 dagen/jaar x 1/3 = 104 dagen).

Om te kunnen genieten van het belastingtarief van 10%, moet de betrokkene ook “effectief actief” zijn gebleven. Dit betekent dat de betrokkene effectief nog een beroepsactiviteit moet hebben uitgeoefend gedurende de drie jaar vóór het bereiken van de leeftijd waarop is voldaan aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan. Zowel voor werknemers als voor zelfstandigen kunnen bepaalde periodes van inactiviteit of van mindere activiteit met periodes van activiteit gelijkgesteld worden. De circulaire geeft een overzicht van de periodes die wel en niet kunnen worden aangemerkt als periodes van effectieve activiteit.


[1] Meer info: zie blogpost 8 maart 2019, “La carrière complète donne dorénavant droit à une taxation à 10% du capital de pension complémentaire”.