Uitbreiding producten ecochequeslijst

Met ingang van 1 september 2019 is de officiële lijst van ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht, uitgebreid.

Deze lijst van producten en diensten wordt samengesteld door de Nationale Arbeidsraad (NAR). Via de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/6 heeft de NAR de categorieën ‘milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit’ en ‘duurzaam tuinieren’ aangevuld met de volgende nieuwe producten :

• Fietsen, speedpedelecs, steps, eenwielers, hoverboards, zonder motor of met elektrische motor, en alle elektrische scooters en toebehoren;
• Elektrische tuingereedschappen (met inbegrip van hun batterijen) en alle niet gemotoriseerde tuingereedschappen.

De volgende update van de ecochequeslijst staat gepland voor september 2020.

Ter herinnering, ecocheques zijn een extralegaal voordeel waarop er geen sociale noch fiscale bijdragen moeten worden betaald, indien een aantal cumulatieve voorwaarden vervuld zijn. Het is dus een interessant voordeel om het loonpakket van werknemers te optimaliseren. Afhankelijk van het paritair comité waaronder de werknemers ressorteren, is dit voordeel zelfs verplicht.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/6 tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques.