Enkele nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen

Er werden recent een aantal interessante nieuwigheden met betrekking tot het pensioenstelsel van de zelfstandigen gepubliceerd.

  • Tweede pijler: maximaal aftrekbare bijdrage voor het VAPZ

De belastingadministratie heeft de maximaal aftrekbare bijdrage voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) voor het jaar 2019 bekendgemaakt.[1]

Het maximaal aftrekbaar bedrag voor pensioenovereenkomsten waar geen solidariteitsstelsel aan verbonden is bedraagt 8,17% van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend, met een absoluut maximum van 3.256,87 EUR voor de bijdragen van 2019.

Voor de pensioenovereenkomst waar wel een solidariteitsstelsel aan verbonden is, bedraagt het maximaal aftrekbare bedrag 9,4% van het inkomen waarop de voorlopige sociale bijdragen worden berekend, met een absoluut maximum van 3.747,19 EUR voor de bijdragen van 2019.

  • Eerste pijler: zelfstandigenpensioen stijgt voor wie vóór 1 januari 2010 gepensioneerd is

Ingevolge een nieuw koninklijk besluit van 28 juni 2019[2] werden de pensioenen van de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste keer zijn ingegaan vóór 1 januari 2010, met uitzondering van het minimumpensioen en het onvoorwaardelijk pensioen, verhoogd met 0,785% per 1 augustus 2019.

Dit KB van 28 juni 2019 heeft verder nog enkele wijzigingen met zich meegebracht. Eén van deze wijzigingen heeft tot gevolg dat, wanneer het bedrag van het overlevingspensioen hoger is dan het bedrag van de inkomensgarantie voor ouderen, het bedrag van het overlevingspensioen tot dat bedrag wordt teruggebracht, en dit vanaf 1 juli 2019.


[1] Circulaire 2019/C/54 betreffende de maximaal aftrekbare bijdrage voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

[2] Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen des zelfstandigen en tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen, BS 8 juli 2019.