Het boek « de aanvullende pensioenen voor werknemers » is verschenen!

Met trots kondigt Younity, in samenwerking met Kluwer, de publicatie aan van een tweetalig werk gewijd aan de aanvullende pensioenen voor werknemers … meer dan 500 bladzijden puur genot!

De redactie van dit werk werd geleid door Corinne Merla en Elise Laeremans, advocaat-vennoten bij Younity, in samenwerking met het ganse pensioenteam van Younity.

Dit boek beschrijft en becommentarieert, op een pragmatische en duidelijke manier, het juridisch en fiscaal kader van de aanvullende pensioenen voor werknemers. Het betreft onderwerpen zoals de verschillende types van pensioentoezeggingen, de modaliteiten van de invoering, het beheer en de financiering ervan, de rechten van de werknemers tijdens hun loopbaan, de informatie en de inspraak van de werknemers, de gelijke behandeling, de voorwaarden voor de betaling van het aanvullend pensioen en de fiscaliteit van zowel de financiering als van de uitkeringen.

Alzo vormt het een praktische gids voor iedereen die interesse heeft in de aanvullende pensioenen van werknemers.

Interesse? Hier kan u het boek bestellen in het Nederlands en/of in het Frans.

Veel leesplezier!