Voortzetting arbeidsongeschiktheidsuitkering na pensioengerechtigde leeftijd

Vandaag, 19 april 2019, werd de wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Met deze wet wordt het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij het voortzetten van de tewerkstelling als werknemer na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd aanzienlijk verhoogd.

Van maximum 2 maanden…

Een werknemer kan na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd kiezen om aan het werk te blijven. Wanneer zo’n werknemer vroeger arbeidsongeschikt werd, had hij slechts recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarop de arbeidsongeschiktheid was aangevat. Gedurende de eerste maand van arbeidsongeschiktheid geniet een werknemer doorgaans het gewaarborgd loon. Maar wanneer de arbeidsongeschiktheid langer aanhield, werd er enkel gedurende een korte periode of zelfs helemaal geen arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend.

… naar 6 maanden

Onder de nieuwe regeling wordt het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering voor werknemers die ervoor kiezen om te blijven werken na de pensioenleeftijd uitgebreid tot de eerste zes maanden van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid. Hetzelfde geldt wanneer een gerechtigde werknemer ziek wordt tijdens de maand waarin hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Met deze maatregel beoogt de wetgever mensen aan te moedigen om langer aan de slag te blijven.

De regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad en is van toepassing op de arbeidsongeschiktheden die vanaf deze datum aanvatten.

Bron: Verslag over het wetsvoorstel betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, Parl.St. Kamer 2018-19, nr. 3464/003, (http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3464/54K3464003.pdf)