De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens treedt vandaag in werking!

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt vandaag in werking.

We zullen de inhoud hiervan in een later stadium grondiger analyseren.