De regering van Michel wil van de werkloosheidsverzekering een springplank naar werk maken

 

 

 

In haar zomerakkoord heeft de regering Michel verschillende maatregelen genomen op het gebied van de werkloosheid. Enkele van de vermelde maatregelen zijn :

  • Een werkloosheidsuitkering die eerst – maximum de eerste 6 maanden – versterkt wordt. Deze versterkte verzekeringslogica kan worden geconcretiseerd door het huidige plafond met 2.619,09 € te verhogen en/of het huidige percentage met 65% te verhogen.
  • Een werkloosheidsuitkering die verstrekt wordt op het vlak van degressiviteit. De modaliteiten (de duur van de degressiviteitsperiodes, de bedoelde categorieën) zullen bij koninklijk besluit worden vastgelegd.
  • Versterking van de band met opleiding. Het komt erop aan de extra inspanningen inzake arbeidsmarktgerichte opleidingen aan te moedigen (in het bijzonder voor kritieke functies) die werkzoekenden in staat stellen om vacatures in te vullen en deze jobs te aanvaarden.
  • De werkloosheidsuitkering in de derde periode zal worden behouden op hetzelfde niveau.
  • Deze hervorming is in geen geval gericht op het realiseren van budgettaire besparingen in het kader van het budget van de werkloosheidsuitkeringen maar op het beter gebruik van de beschikbare middelen en op de verhoging van de activiteitsgraad.
  • De inwerkingtreding zal geleidelijk aan gebeuren vanaf januari 2019.

We zullen jullie informeren wanneer deze maatregelen in wettelijke teksten worden vertaald.