Verzekeringsmaatschappij veroordeeld voor discriminatie van transgenders : discriminatie op grond van geslachtsverandering is gelijkgesteld met discriminatie op grond van geslacht

Het arbeidshof van Brussel moest onlangs een uitspraak doen over een zaak van discriminatie op grond van geslachtsverandering.

Mevrouw D. was geboren als man. In 1997 onderging ze een geslachtsveranderende ingreep van man naar vrouw. Haar geslacht werd daarop wettelijk veranderd. In 2013 wou ze via haar werkgever een hospitalisatieverzekering afsluiten.

De verzekeraar maakte een verzekeringsvoorstel over met een uitsluiting voor alle kosten die in verband zouden kunnen worden gebracht met haar geslachtsverandering. Volgens de verzekeraar was haar genderdysforie namelijk een chronische ziekte, die kon niet verzekerd zijn.

Mevrouw D. diende een klacht in bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.  Zij trokken samen met het slachtoffer naar de rechtbank. De eerste rechter gaf Mevrouw D. gelijk.

Het arbeidshof van Brussel bevestigde de eerste beslissing en verklaarde dat personen omwille van een geslachtsverandering uitsluiten voor een verzekering een vorm van discriminatie op basis van geslacht is. De verzekeringsmaatschappij werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding en moest de vrouw de mogelijkheid geven om alsnog een polis, zonder uitsluitingen, bij hen af te sluiten.

Dit arrest is een goede gelegenheid om te herinneren dat discriminatie op grond van geslachtsverandering, genderidentiteit of genderexpressie gelijkgesteld is met discriminatie op grond van geslacht.

Deze vormen van discriminatie zijn verboden door de genderwet van 10 mei 2007, die van toepassing is in arbeidsbetrekkingen. Aangezien het een directe discriminatie is, is er geen rechtvaardiging mogelijk.

Een werkgever die schuldig wordt bevonden aan discriminatie, kan worden veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding gelijk aan de bruto verloning voor 6 maanden.

Bron : Arbeidshof te Brussel, 16 maart 2018, http://www.juridat.be