Aanpassing van CAO nr. 103 betreffende tijdskrediet

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet aangepast teneinde een uitgebreide notie voor zorg voor een gehandicapt kind op te nemen.

Met het oog op een betere afstemming tussen het privé- en beroepsleven van ouders van kinderen met een handicap en om de handicap van het kind in al zijn dimensies in aanmerking te nemen, heeft de NAR zich gunstig uitgesproken over de uitbreiding van de notie “kind met een handicap” in alle regelgevingen betreffende verlofstelsels waarin die definitie aan bod komt.

De ouders van de kinderen van wie de handicap erkend is en die minstens 9 punten behaald hebben in alle drie de pijlers van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering met betrekking tot de kinderbijslag, kunnen nu ook gebruikmaken van de verlofregelingen die specifiek voorzien zijn voor de situaties.

Opdat de notie kind met een handicap dezelfde betekenis krijgt, ongeacht het beoogde verlofstelsel, heeft de NAR ook gevraagd dat de regering de nodige maatregelen treft om diezelfde definitie over te brengen naar de andere vormen van verlof, namelijk ouderschapsverlof en adoptieverlof.

De CAO nr. 103/4 treedt ten laatste op 1 april 2018 in werking.