Winstpremie voor de werknemers: let’s roll!

De maatregel die al eerder werd aangekondigd is nu ook effectief sinds 1 januari 2018.

Werkgevers kunnen hun werknemers een deel van de winst die het bedrijf gemaakt heeft toekennen onder de vorm van een winstpremie. Dit kan al op de winst van het boekjaar dat werd afgesloten ten vroegste op 30 september 2017.

Welke soorten winstpremies zijn er?

 • de identieke winstpremie: een gelijk bedrag of gelijk percentage van het loon voor alle werknemers
 • de gecategoriseerde winstpremie: een gediversifieerde premie op basis van volgende criteria:
  • anciënniteit;
  • graad;
  • functie;
  • weddeschaal;
  • vergoedingsniveau;
  • vormingsniveau.

Afhankelijk van het type winstpremie gelden andere formaliteiten om de premie in te voeren. Vanzelfsprekend gelden meer formaliteiten van zodra de werkgever wenst te diversifiëren tussen zijn werknemers (CAO of toetredingsakte). Voor de identieke winstpremie ligt de beslissing bij de Algemene Vergadering.

Wat te onthouden?

 • de premie is collectief, en geldt voor alle werknemers (dus ook de gecategoriseerde winstpremie moet aan alle werknemers ten goede komen); dit is anders dan de CAO 90 bonus, die ook collectief is maar niet verplicht aan alle werknemers moet toegekend worden;
 • de premie is beperkt tot 30% van de totale bruto loonmassa van de onderneming, binnen deze limiet is er dus geen gecapped bedrag per werknemer zoals bij de CAO 90 bonus;
 • de winstpremie mag geen vervanging of omzetting zijn van een ander loon of voordeel, al dan niet onderworpen aan RSZ en voorzien in individuele of collectieve overeenkomst;
 • de winstpremie is vrij van patronale RSZ, er is wel een RSZ-inhouding van 13,07% voor de werknemer en een belastingtarief van 7% van toepassing; dus ten aanzien van de CAO 90 bonus is er niet de 33% bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor de werkgever, en anders dan de CAO 90 bonus betaalt de werknemer 7% belasting; let: de winstpremie is geen aftrekbare beroepskost voor de werkgever, wat voor de CAO 90 bonus wel het geval is;
 • de winstpremie wordt uit de loonkost gehouden voor de berekening van de loonnorm.

Naast de winstpremie blijft het systeem van de werknemersparticipatie in het kapitaal ook bestaan, maar dit kent in de praktijk op basis van onze ervaringen vrij weinig succes.