Hervorming Peeters : uitzendarbeidsovereenkomst van onbeperkte duur

Artikel 32 van de wet van 5 maart 2017 voorziet de mogelijkheid voor een uitzendbureau om een arbeidsovereenkomst voor onbeperkte duur te sluiten met het oog op het uitvoeren van opeenvolgende opdrachten van uitzendarbeid bij één of meerdere gebruikers. Het betreft een arbeidsovereenkomst die zal worden afgesloten tussen de uitzendkracht en het interim-bureau.

De overeenkomst moet schriftelijk worden opgesteld en de algemene voorwaarden van de overeenkomst (gebied van tewerkstelling, arbeidsduur, mogelijke tewerkstellingen, …) vermelden.

Uitzendarbeid blijft onderworpen aan een beperking in de tijd en zal dus enkel mogelijk zijn voor de uitvoering van tijdelijk werk.

Tussen de verschillende uitzendopdrachten, zal de werknemer echter aan het uitzendbureau verbonden blijven door middel van een overeenkomst van onbepaalde duur. Dat zal deze toelaten om binnen de onderneming zijn anciënniteit te behouden en een opzeggingsvergoeding te ontvangen indien het uitzendbureau het contract verbreekt. Bovendien zal de werknemer tijdens periodes zonder uitzendopdracht kunnen rekenen op een minimum gewaarborgd uurloon. De periodes zonder uitzendarbeid zullen voor de vaststelling van de rechten inzake jaarlijkse vakantie eveneens gelijkgesteld worden met periodes van activiteit.

Dit nieuwe type overeenkomst zal enkel gebruikt kunnen worden nadat het paritair comité voor de uitzendarbeid een voorafgaande (en door de Koning algemeen verbindend verklaarde) collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten die verplicht:

  • Een model van arbeidsovereenkomst vaststelt;
  • Het bedrag van het minimum gewaarborgd uurloon vaststelt alsook de voltijdse dagelijkse en wekelijkse voltijdse arbeidsduur die als referentie dient voor de berekening van het gewaarborgd uurloon;
  • De wijze vaststelt waarop de uitzendkracht wordt verwittigd van iedere nieuwe uitzendopdracht die zich aandient op het einde van een periode zonder uitzendopdracht.

De CAO zal eveneens afwijkende regels kunnen vastleggen op de principes betreffende de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur.

Deze maatregel moet de uitzendbureaus toelaten om een vaste basisgroep van werknemers voor veel gevraagde profielen te creëren. De werkgever-gebruiker zou er dan van zijn kant profijt van kunnen hebben om dezelfde werknemer voor opeenvolgende uitzendopdrachten te gebruiken.

Het is ons echter nog niet helemaal duidelijk hoe de kosten die voortvloeien uit deze maatregel (gewaarborgd loon, opzeggingsvergoeding, …), doorgerekend zullen worden. 32 van de wet.