De hervorming-Peeters: uitbreiding van het plus minus conto

Vandaag bespreken we de uitbreiding van het plus minus conto stelsel.

  1. Wat is het plus minus conto stelsel?

Het gaat om een regeling die een flexibilisering van de arbeidstijd mogelijk maakt door werkgevers toe te laten om:

  • De dagelijkse en wekelijkse limieten op de arbeidsduur te overschrijden, voor zover dit niet meer dan 10 uur per dag en 48 uur per week bedraagt;
  • De referteperiode gedurende dewelke de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd moet worden, tot maximum 6 jaar te verlengen.

Oorspronkelijk werd dit stelsel ingevoerd om de arbeidstijd aan te passen aan de productiecycli van de auto-industrie (PC 111).

Om het plus minus conto stelsel toe te passen, moesten de ondernemingen voldoen aan 4 cumulatieve voorwaarden.

  1. Wat heeft de Wet-Peeters veranderd?

Het stelsel blijft onveranderd, maar wordt vanaf 1 februari 2017 uitgebreid naar alle sectoren met activiteiten die onderworpen zijn aan internationale concurrentie in zowel de industriële sector als in de dienstensector.

Bijgevolg zijn de te vervullen voorwaarden om het stelsel toe te passen enigszins gewijzigd om het stelsel aan te passen aan het uitgebreide toepassingsgebied. Ondernemingen moeten voortaan:

  • Behoren tot een sector gekenmerkt door een sterke internationale concurrentie;
  • Gekenmerkt zijn door langdurige productie- of ontwikkelingscycli die over meerdere jaren lopen;
  • Gekenmerkt zijn door de noodzaak om een sterke stijging of daling van de vraag naar een nieuw ontwikkeld product of nieuw ontwikkelde dienst op te vangen;
  • Kampen met specifieke economische redenen die het onmogelijk maken om de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur te respecteren binnen de referteperiodes die de Arbeidswet van 16 maart 1971 toelaat.

De implementatie van het plus minus conto stelsel blijft, zoals voordien, afhankelijk van (i) het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal niveau en van (ii) het op latere datum afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst binnen de onderneming.