De hervorming-Peeters : occasioneel telewerk

Occasioneel telewerk is een maatregel met rechtstreekse werking op de ondernemingen.

 1. Occasioneel telewerk – Wat is het?

 Het betreft een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij gebruik gemaakt wordt van de informatie- en communicatietechnologieën om werk, dat men ook in de lokalen van de werkgever zou kunnen uitvoeren, op occasionele basis en niet regelmatig buiten die lokalen uit te voeren.

In tegenstelling tot regelmatig telewerk, dat reeds bestond op basis van CAO nr. 85, is het doel hier om bepaalde werknemers toe te laten om op ad hoc basis van thuis uit te werken als ze te maken hebben met specifieke situaties. Voorbeelden: dokter- of tandartsbezoek, afspraak met een loodgieter, onvoorziene staking van de spoorwegen, autopech, etc.

2. Voor welke werknemers ?

Occasioneel telewerk is bedoeld voor werknemers die een functie uitoefenen die verenigbaar is met occasioneel telewerk. Het is bijvoorbeeld moeilijk haalbaar voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de horecasector.

 In het kader van occasioneel telewerk zullen de werknemers nog steeds hetzelfde aantal arbeidsuren moeten presteren. Ze zullen daarentegen echter niet verplicht zijn hun werkrooster strikt na te leven.

 3. De voorwaarden voor de invoering

 De werkgever kan (zonder hiertoe verplicht te zijn) een kader vastleggen in een ondernemings-CAO of in het arbeidsreglement. Als dit het geval is, moet de CAO of het arbeidsreglement minstens het volgende vastleggen:

·    De functies/werkzaamheden die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk;

·    De procedure om een aanvraag te doen;

·    De eventuele ter beschikking stelling van de noodzakelijk apparatuur en technische ondersteuning;

·    De eventuele bereikbaarheid van de werknemer;

·    De eventuele vergoeding van kosten verbonden aan occasioneel telewerk.

Als de werkgever geen enkel kader heeft vastgelegd, zijn er geen specifieke formaliteiten voor de aanvraag. De werknemer mag deze dan doen door middel van een éénvoudig geschrift, e-mail, telefoon of sms (een zeer korte termijn in geval van bv. een onvoorziene treinstaking of autopech).

 4. Mag de werkgever weigeren?

 Ja, maar hij moet zijn weigering rechtvaardigen met redenen die verband houden met noodzakelijke vereisten betreffende de werking van de onderneming of de dienst (voorbeeld: vergadering of de aanwezigheid van de werknemer is noodzakelijk).

 Die weigeringsgronden moeten zo snel mogelijk schriftelijk worden meegedeeld.