De hervorming-Peeters: de nieuwe opleidingsdoelstelling van 5 dagen

De wet Peeters (artikel 9 tot 21) vervangt de interprofessionele doelstelling om 1,9 % van de totale loonmassa aan te wenden voor opleiding door een nieuwe interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalent en per jaar, met een opleidingsinspanning van minimum 2 dagen en een groeipad om de interprofessionele doelstelling te bereiken.

De nieuwe opleidingsdoelstelling kan op drie verschillende manieren bereikt worden: 

  • Hetzij door het sluiten van een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst, die algemeen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit.
  • Hetzij door de verlenging van een voor de periode 2013-2016 geldende collectieve arbeidsovereenkomst indien die algemeen verbindend is verklaard bij koninklijk besluit.
  • Hetzij door de oprichting van een ‘individuele opleidingsrekening’ en het toekennen van een opleidingskrediet.

Indien de werkgever geen opleidingsdagen toekent via een CAO, en indien de werknemer niet beschikt over een opleidingsrekening, dan heeft hij, vanaf 1 januari 2017, ten suppletieve titel recht op gemiddeld 2 opleidingsdagen per jaar (per voltijds equivalent). De opleidingen kunnen door de werknemer gevolgd worden, hetzij binnen zijn gewone werktijden, hetzij buiten zijn gewone werktijden (mits de betaling van het normale loon, zonder overloon).  Vanaf 1 januari 2019 kan dit aantal worden verhoogd bij koninklijk besluit.

De bepalingen met betrekking tot de nieuwe opleidingsdoelstelling zijn op 1 januari 2017 in werking getreden.

Ten vroegste op 1 januari 2018 zullen de sociale partners die in de Nationale Arbeidsraad zetelen, de nieuwe regeling evalueren.