Hervorming van de arbeidsmarkt : De wet-Peeters is gepubliceerd!

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk werd vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De komende weken zullen wij u onze analyse geven van de verschillende maatregelen die de wet voorziet.

Bron: Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S., 35718.