Fiscaal regime van een hospitalisatieverzekering onderschreven door een werkgever bij een bij een mutualiteit

Wanneer een werkgever een hospitalisatieverzekering wenst in te voeren voor zijn personeelsleden, gebeurt dit traditioneel bij een verzekeringsonderneming.

Een hospitalisatieverzekering kan echter ook door een mutualiteit worden aangeboden via een maatschappij voor onderlinge bijstand. Het gaat dan in principe om een hospitalisatieverzekering onderschreven door een individu aangesloten bij de betrokken mutualiteit.

Een mutualiteit die ook aan werkgevers de mogelijkheid wenst aan te bieden om een hospitalisatieverzekering te sluiten voor de personeelsleden die lid zijn (of worden) van de mutualiteit, diende een aanvraag in bij de rulingcommissie.

Uit de beslissing van de rulingcommissie nr. 2016.483 van 23 augustus 2016[1] blijkt dat met betrekking tot de hospitalisatieverzekering aangegaan door een werkgever bij een mutualiteit, hetzelfde fiscaal regime in de inkomstenbelastingen van toepassing is als op de hospitalisatieverzekering gesloten bij een verzekeringsonderneming. Bijgevolge wordt het personeelslid niet belast op de premies betaald door de werkgever, noch op de prestaties voortvloeiende uit de hospitalisatieverzekering[2]. De premies betaald door de werkgever vormen voor hem een niet aftrekbare beroepskost[3].

 

[1] Voorafgaande beslissing nr. 2016.483, 23 augustus 2016, http://www.fisconetplus.be.

[2] Artikel 38, §1, 1ste lid, 20° en §2 WIB 1992.

[3] Artikel 53, 1ste lid, 21° WIB 1992.