Sociale verkiezingen : X

Negentig dagen vóór de datum van de verkiezingen moeten de ondernemingen die sociale verkiezingen houden een bericht aanplakken dat de datum van de verkiezingen en andere informatie aankondigt. Het is dag X.

Dag X valt tussen 9 en 22 februari 2016.

Welke informatie moet het bericht van dag X bevatten ?

  • de datum en de uurregeling van de verkiezingen
  • het adres en de benaming van de TBE’s
  • het aantal mandaten per orgaan en per categorie
  • de voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar ze kunnen worden geraadpleegd
  • de lijst van de leden van het leidinggevend personeel met vermelding van de benaming en de inhoud van de functies, of de plaats waar deze kan worden geraadpleegd
  • de nominatieve lijst van de kaderleden
  • de data die voortvloeien uit de verkiezingsprocedure (hiervoor bestaat een specifiek document)
  • de persoon of de dienst die door de werkgever is belast met het verzenden of ronddelen van de oproepingsbrieven voor de verkiezing
  • de beslissing om elektronisch te stemmen
  • bepaalde verplichte vermeldingen (datum, enz.).