Vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon

Een wetsontwerp tot vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon werd onlangs ingediend in de Kamer.

Het ontwerp beoogt de vereenvoudiging van de relaties tussen de schuldeiser en de gecedeerde schuldenaar: een elektronische verzending kan de aangetekende brief vervangen.

De schuldeiser blijft de consument informeren over zijn voornemen om tot de uitvoering van de overdracht van het loon over te gaan door middel van een aangetekende
brief.