Sociale verkiezingen 2016 : X-60

Zoals we eerder al aangaven, begint op 11 december de eerste fase van de procedure van de sociale verkiezingen voor de ondernemingen die van plan zijn de verkiezingen te houden op 9 mei 2016.

Op deze dag, X-60 genoemd, moeten de eerste aankondigingen met betrekking tot de volgende begrippen schriftelijk plaatsvinden : vaststelling van de technische bedrijfseenheden (TBE), de functies van het leidinggevend personeel, de functies van de kaderleden en ten slotte het aantal personeelsleden per categorie.

Deze informatie moet schriftelijk worden meegedeeld aan de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis daarvan, aan de vakbondsafvaardiging en dit op basis van een model dat ter beschikking wordt gesteld op de website van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Deze informatie moet eveneens worden aangeplakt op de plaats waar het bericht van de datum van de verkiezingen zal worden aangekondigd, ofwel langs elektronische weg worden verzonden voor zover alle werknemers er tijdens hun werkuren toegang toe hebben.

Ten slotte moet de werkgever deze informatie sturen naar de webapplicatie van FOD.