Sociale verkiezingen 2016 : de procedure vangt aan binnen minder dan een maand !

Het is voor niemand nog een geheim dat de volgende sociale verkiezingen plaatsvinden van 9 t.e.m. 22 mei 2016.

Vermits de procedure 50 dagen vóór de datum van de verkiezingen aanvangt, zal de eerste etappe van het proces plaatsvinden tussen 11 december en 24 december 2015.

Het betreft informatie in verband met de werkgever (X-60) die betrekking heeft op de volgende begrippen : vaststelling van de technische bedrijfseenheden (TBE), de functies van het leidinggevend personeel, de functies van de kaderleden en tenslotte het aantal personeelsleden per categorie.

Op 11 december zullen we terugkomen op de drie eerste begrippen (TBE, leidinggevend personeel en kaderleden).