De programmawet van 10 augustus 2015 werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op het menu op sociaal vlak:

  • Aanwezigheidsregistratie in de vleessector: met een retroactieve uitwerking op 1 juli 2015, moet de aanwezigheid van elke tewerkgestelde op zijn arbeidsplaats worden geregistreerd door middel van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem of een andere automatische registratiewijze met gelijkwaardige waarborgen (een koninklijk besluit moet de criteria van gelijkwaardige waarborgen nog vaststellen). De tewerkgestelde die zich niet onmiddellijk en dagelijks registreert op de arbeidsplaats wordt bestraft met een boete van 60 tot 600 €.
  • Uitbreiding van de subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid tot de opdrachtgever: de opdrachtgever is voortaan hoofdelijk aansprakelijk voor de sociale schulden van een onderaannemer en zal in de databank geregistreerd staan als “debiteur”.
  • Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen:   werkgevers die kunnen worden aangemerkt als kleine vennootschappen en die sinds ten hoogste 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen, worden ervan vrijgesteld 10 % van de bedrijfsvoorheffing door te storten. Dit percentage kan worden verhoogd tot 20 % voor kleine werkgevers die voldoen aan bepaalde criteria. Deze vrijstelling wordt toegepast op bezoldigingen die vanaf 1 augustus 2015 worden betaald of toegekend.