Toezicht op de Sociale Wetten: enkele interessante statistieken

Het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) heeft onlangs zijn activiteitsverslag voor 2013 geplubliceerd. Het bevat enkele interessante statistische gegevens.

Zo kan men algemeen vaststellen dat :

  • ongeveer 25% van de interventies van het TSW het gevolg zijn van een klacht;
  • meer specifiek, meer dan 8% het gevolg zijn van verklikking;
  • ongeveer 44% van de klachten betrekking hebben op de bescherming van het loon (tegen 0,01% voor het arbeidsreglement of deeltijdse arbeid);
  • meer dan 50% van de controles één of meerdere inbreuken op de sociale wetgeving aan het licht brengen;

Het merendeel van de vastgestelde inbreuken heeft betrekking op het arbeidsreglement en de naleving van CAO’s, gevolgd door inbreuken op het vlak van de inachtneming van de bescherming van het loon.

Twee activiteitssectoren springen in het oog op het vlak van inbreuken op de bescherming van het loon of de arbeidstijd: de bouw en de horeca. Toch verbaast een dergelijke statistiek niet gezien het hoge aantal werknemers die in deze twee sectoren zijn tewerkgesteld.

Wat de sancties betreft, leidt enkel 18% van de inbreuken tot een pro justitia. Het merendeel van de inbreuken resulteert in een regularisatie (65%) en 17% in een waarschuwing. Het bedrag van de regularisaties is niet te verwaarlozen: bijna 71.000.000 € in 2013 voor iets minder dan 80.000 betrokken werknemers.