Sociale verkiezingen 2016: brochure on line

De internetsite van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg publiceert sinds 16 juli jl. een brochure die meer uitleg geeft over de verschillende etappes van de procedure met het oog op de volgende sociale verkiezingen.

Er zal weldra eveneens een aparte brochure on line worden gezet met betrekking tot de specificiteiten van de webtoepassing voor de sociale verkiezingen.

De link naar de webtoepassing sociale verkiezingen in de brochure zal vanaf november 2015 actief zijn.