Uitbreiding van het vaderschapsverlof op til?

Vrouwelijke werknemers hebben zowel voor als na de geboorte van een kind recht op moederschapsverlof. Het moederschapsverlof is niet zomaar een recht, het grootste deel ervan (minstens 10 weken) moet verplicht worden opgenomen. Tijdens het moederschapsverlof ontvangt de werkneemster een moederschapsuitkering van haar ziekenfonds.

Minder gekend is dat de werknemer, die de vader of meeouder is van het kind, naar aanleiding van de geboorte recht heeft op 10 dagen geboorteverlof (ook wel « vaderschapsverlof » genoemd). Tijdens de eerste 3 dagen van het geboorteverlof ontvangt de vader/meeouder het gewone loon van de werkgever, tijdens de daaropvolgende 7 dagen ontvangt hij/zij een uitkering van het ziekenfonds.

Op 13 mei 2016 hebben Ecolo en Groen een wetsvoorstel in de Kamer ingediend waarin zij ervoor opperen om vooreerst het geboorteverlof :

  1. uit te breiden van 10 naar 15 dagen + 5 extra dagen ingeval van een meerlinggeboorte.
    Hierbij zou het principe behouden blijven dat de werkgever enkel loon dient te betalen tijdens de eerste 3 dagen van het geboorteverlof. Voor de overige dagen zou de werknemer dan een uitkering van het ziekenfonds ontvangen;
  2. flexibeler te maken, namelijk het geboorteverlof te laten spreiden over 6 in plaats van 4 maanden na de geboorte.

Volgens Ecolo-Groen is deze uitbreiding en flexibilisering noodzakelijk om de gendergelijkheid op zowel de arbeidsmarkt als in het gezinsleven te bevorderen.

Daarnaast beoogt het wetsvoorstel het geboorteverlof te verplichten voor alle werknemers. Momenteel zouden volgens Ecolo-Groen veel werknemers het geboorteverlof niet durven op te nemen, onder meer uit vrees voor de reactie van hun werkgever, en dit ondanks de reeds bestaande ontslagbescherming. Het invoeren van een verplicht karakter zou hiervoor de gepaste oplossing zijn.

Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling in de Kamer. Of het ook daadwerkelijk zal worden omgezet in een wet valt nog af te wachten.