Economische werkloosheid voor bedienden: een update staat op til

Tot op de dag van vandaag kunnen ondernemingen enkel een beroep doen op economische werkloosheid voor bedienden wanneer ze officieel erkend zijn als « onderneming in moeilijkheden ».

Om zo een erkenning te bekomen, moet de werkgever aantonen dat:

  • ofwel de juridische entiteit geconfronteerd wordt met een substantiële daling (minimum 10 %) van hetzij de omzet, hetzij de productie, hetzij de bestellingen;
  • ofwel de juridische entiteit, de technische bedrijfseenheid of de vestigingseenheid geconfronteerd wordt met een tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders van minimum 10 % van het gehele aantal aan de RSZ aangegeven dagen (voor zowel arbeiders als bedienden).

De beoordeling van deze criteria gebeurt door de actuele situatie te vergelijken met de toestand tijdens het overeenkomstige kwartaal in hetzij 2008, hetzij in één van de twee voorgaande kalenderjaren.

Doordat de beoordeling moet gebeuren aan de hand van een referteperiode kan niet meteen rekening worden gehouden met de impact van plotse onvoorziene en onverwachte omstandigheden (denk bijvoorbeeld aan de terroristische aanslagen van 22 maart 2016, de daaropvolgende stopzetting en beperking van het openbaar vervoer en de gevolgen die dit voor het bedrijfsleven heeft teweeg gebracht).

Om dit mankement op te vangen heeft de parlementaire Commissie Sociale Zaken op 13 april 2016 haar goedkeuring gegeven om de regels betreffende economische werkloosheid voor bedienden aan te passen. Bedoeling is dat ondernemingen die geconfronteerd worden met onvoorziene en onverwachte omstandigheden waardoor zij hun omzet, productie of bestellingen zien dalen voortaan ook een beroep kunnen doen op economische werkloosheid voor bedienden, ook al beschikken zij niet over een erkenning van onderneming in moeilijkheden. Hiervoor zal de getroffen onderneming een gemotiveerde aanvraag kunnen indienen bij de Minister van Werk.

Wanneer de nieuwe regels van kracht zullen worden is nog onduidelijk, aangezien de eerste ontwerpteksten nog moeten verschijnen.

Bron: Gezamenlijk persbericht van minister van Sociale Zaken Maggie de Block en minister van Werk Kris Peeters van 13 april 2016